| Коды станций других ж.д. || Справочный зал "Паровоза ИС" || "Паровоз ИС" |

---

Коды станций бывшей Западно-Казахстанской железной дороги

Всего станций в списке: 220.

2704600 АКТЮБИНСК
2704704 УШКУРАЙ
2704780 РЗД. 220 КМ
2704782 РЗД. N 47
2704785 ЖИЛАЕВО
2704787 РЗД. ЖАРКИЙ
2704788 РЗД. ДЕННОЙ
2704790 РЗД. ШАЛАК-СУ
2704791 ГАНЮШКИНО
2704792 ИСАТАЙ
2704793 АК-КИСТАУ
2704794 МАХАМБЕТ
2704796 ТЕНДЫК
2704797 КАРАБАТАНО
2704798 ИСКИНЕ
2704799 ЖАМАНСОР
2704800 РЗД. ЧИЛИКТЫ
2704801 ЖАНТЕРЕК
2704802 МУКУР
2704803 САГИЗ
2704804 УЗЕНЬ
2704805 ЖЕТЫБАЙ
2704806 ЕРАЛИЕВО
2704807 МАНГЫШЛАК
2704808 ШЕТПЕ
2704809 РЗД. N 12-Г
2704810 УРАЛЬСК
2704811 РЗД. N 10-Г
2704813 САЙ-УТЕС
2704814 РЗД. N 6-Г
2704815 УСТЮРТ
2704816 РЗД. N 2-Г
2704817 БЕЙНЕУ ГРАНИЦА
2900877 АКЖИГИТ
2900878 ОАЗИС
2704818 РЗД. N 462
2704819 ОПОРНАЯ
2704820 ИЛЕЦК 1
2704821 РЗД. ТОЛТЫР
2704822 КУЛЬСАРЫ
2704823 БЕКБЕКЕ
2704824 НУГАЙТЫ
2704825 ДЖАРЛЫ
2704826 КАРАУЛКЕЛЬДЫ
2704827 КИНЖАЛЫ
2704828 ШУБАР-КУДУК
2704829 ДЖАКСЫМАЙ
2704830 АТЫРАУ
2704831 КАЛМЫКАРГАН
2704832 ТЕМИР
2704833 РЗД. N 315
2704834 ЯЙСАН
2704835 ШАРУА
2704836 ЖАМАН-СУ
2704837 РЗД. N 36
2704838 КАРАТОГАЙ
2704839 КОМЫС-САЙ
2704840 ЧЕЛКАР
2704841 КУРАЙЛИ
2704842 ТЮЛЬПАННЫЙ
2704843 ДЖЕНЕШКЕ
2704844 АЛЬДЖАН
2704845 АЛГА
2704846 ТАМДЫ
2704848 АККЕМИР
2704850 АК-БУЛАК
2704851 ДЖУРУН
2704852 ИЗЕМБЕТ
2704854 КУДУК
2704856 КИРГИЗСКАЯ
2704857 МУГОДЖАРСКАЯ
2704858 АЛАБАЗ
2704859 БЕРЧОГУР
2704860 ЭМБА
2704862 КОТРТАС
2704863 КАУЛЬДЖУР
2704864 КАИР
2704865 СОЛЕНАЯ
2704867 УЛПАН
2704869 КОПМУЛА
2704870 КАНДАГАЧ
2704871 КЕНДАЛА
2704872 ДЖИЛАН
2704873 ШЕНДЫ
2704874 ТУГУЗ
2704876 КАРАЧОКАТ
2704878 ЧОКУСУ
2704880 ТЮРАТАМ
2704887 КУРЛУК
2704888 САКСАУЛЬСКАЯ
2704890 КАЗАХСТАН
2704891 КОНТУ
2704894 САПАК
2704895 АРАЛ-КУМ
2704896 ЧУМЫШ
2704898 КАМЫШЛЫБАШ
2704901 БИКБАУЛИ
2704903 МАЙЛИБАШ
2704904 БАЙ-ХОЖА
2704905 ДЮРМЕНЬТЮБЕ
2704907 ХОР-ХУТ
2704908 УРДАЗЫ
2704909 РЗД. АНА-КУЛЬ
2704910 КАЗАЛИНСК
2704912 КИЗИЛ-ТАМ
2704914 КАРА-КЕТКЕН
2704915 КАРАИРИМ
2704916 ДЖАЛАГАШ
2704918 ТЕРЕНЬ-УЗЯК
2704920 ЧИИЛИ
2704921 КАРА-УЗЯК
2704924 БЕЛКУЛЬ
2704925 БЕРКАЗАНЬ
2704926 РЗД. N 14
2704927 КЕРКЕЛМЕС
2704928 СОЛО-ТЮБЕ
2704929 МАЙЛЫТОГАЙ
2704930 ЧИНГИРЛАУ
2704931 ТАРТУГАЙ
2704933 БАЙГАКУМ
2704934 РЗД. N 20
2704936 АКМАЯ
2704937 ЕКПЕНДЫ
2704938 ТЮМЕНЬ-АРЫК
2704939 ЖАИЛМА
2704940 МАРТУК
2704941 БОРОЙНАК
2704942 АККУМ
2704943 ТАЛАП
2704944 БЕШ-АРЫК
2704947 САУРАН
2704948 ШОРНАК
2704949 РЗД. N 32
2704950 АРАЛЬСКОЕ МОРЕ
2704952 СЕМИГЛАВЫЙ МАР
2704953 РЗД. 250 КМ
2704954 ШИПОВО
2704956 ДЕРКУЛ
2704957 ПЕРЕМЕТНАЯ
2704958 РОСТОШСКИЙ
2704960 ДОССОР
2704961 ПОЙМА
2704962 КОЛУЗАНОВО
2704963 ЯИК
2704965 ТАКСАЙ
2704966 АЛГАБАС
2704967 АНГАТЫ
2704968 ГУГНЯ
2704969 ПЕПЕЛ
2704970 ЯНЫ-КУРГАН
2704971 СУЛУСАЙ
2704973 АМАНГЕЛЬДЫ
2704975 ТУЗОВО
2704977 УЮТНЫЙ
2704979 БАЗЫРОВО
2704980 МАКАТ
2704982 РЗД. N 25
2704984 ЧАШКАН
2704985 ТАВШОН
2704986 ЖУЛДУЗ
2704987 САГАРЧИН
2704988 КОС-АРАЛ
2704989 БЕСТАМАК
2704990 ДЖУСАЛЫ
2704991 КУБЕК
2704992 ЦВИЛИНГА
2704994 АФАНАСЬЕВО
2704996 БАКСАЙ
2704998 ТУМАННОЕ
2704999 КЗЫЛ-ОРДА
2705791 РЗД. N 33
2705792 РЗД. N 38
2705797 РЗД. ТАЛДЫСАЙ
2705799 РЗД. ТАС
2705802 РЗД. АКЕСПЕ
2705810 ПОТУЙ
2705813 РЗД. УИНДУ
2705815 РЗД. ЕНБЕКШИКАЗАХ
2705817 РЗД. БОСТАНДЫК
2705818 РЗД. N 102
2705829 РЗД. 16
2705830 Р.БАКТЫСАЙ
2705831 РЗД. БУРТЕСКЕН
2705832 РЗД. 26
2705838 РЗД. 137 КМ
2705841 РЗД. 236 КМ
2705842 РЗД. 265 КМ
2705843 РЗД. 279 КМ
2705844 РЗД. КЕНБАЙ
2705845 РЗД. 377 КМ
2705846 РЗД. 402 КМ
2705847 РЗД. 414 КМ
2705848 РЗД. 441 КМ
2705849 РЗД. N 472
2705850 РЗД. 470
2705851 РЗД N 469
2705852 РЗД N 468
2705853 РЗД. N 467
2705854 РЗД. N 465
2705855 РЗД. N 464
2705856 РЗД. N 463
2705857 РЗД. N 461
2705860 ТАСКЕСКЕН
2705861 РЗД 496 КМ
2705863 РЗД N 16
2705864 РЗД. N 15
2705865 НАРЫН
2705866 РЗД. N 12
2705867 РЗД. N 11
2705868 РЗД. N 10
2705869 РЗД. N 9
2705870 РЗД. N 7
2705872 РЗД. N 5
2705873 РЗД. N 4
2705874 РЗД. ДИНЫ НУРПЕИСОВОЙ
2705875 КИГАШ
2705876 РЗД. N 2
2705877 РЗД. N 15
2705881 РЗД. N 460
2706791 РЗД. N 60

---
TopList